Warning: preg_match(): Unknown modifier '2' in /home/manja/domains/manjahandenvoetverwennerij.nl/public_html/modules/mod_swmenupro/functions.php on line 2597

Branche organisaties

ProVoet (www.provoet.nl)
Vreemd genoeg blijkt nog steeds maar 25% van alle Nederlanders geregeld zijn/haar voeten te laten verzorgen. Terwijl dit deel van ons lichaam erg zwaar belast wordt. Uw voeten verdienen daarom extra aandacht.
U kunt pijnlijke voeten eenvoudig voorkomen of verhelpen door regelmatig een bezoek te brengen aan een vakbekwame pedicure, aangesloten bij de brancheorganisatie ProVoet. Zij /hij geeft uw voeten de behandeling die zij nodig hebben,

Waaraan herkent u een vakbekwame ProVoet pedicure?
ProVoet is de Nederlandse branchevereniging voor pedicures. Alle leden van ProVoet zijn verplicht een door de brancheorganisatie erkend vakdiploma te halen.
Hierdoor weet u dat uw voeten door een vakkundige voetverzorger behandeld worden!

ProVoet_Logo

KwaliteitsRegister voor Pedicures (KRP).

Het KwaliteitsRegister voor Pedicures is een systeem dat ontwikkeld is door ProCERT om de kwaliteit van pedicures te waarborgen. Zorgverzekeraars verlangen van zorgverleners dat zij hun kennis op peil houden. Iedere beroepsgroep binnen de zorg kent hiervoor zijn eigen systeem.

De Markt in de zorg ontwikkelt zich naar een markt waarin zorgverleners steeds meer gaan samenwerken. In deze markt groeit de behoefte aan professioneel gespecialiseerde pedicures die werken volgens een afgesproken protocol, een richtlijn. In het KwaliteitsRegister voor Pedicures worden de kwaliteiten van de beroepsgroep vastgelegd. Het systeem biedt de mogelijkheid aan consumenten en ketenpartners om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de geregistreerde pedicure en dus in de behandeling. Het KRP helpt deze pedicures landelijk te registreren.

Zorgverzekeraars buy levitra online
buy priligy online
buy clomid
buy kamagra
buy propecia online
zullen het KRP gebruiken voor het verstrekken van vergoedingen.

Met de introductie van het KRP verdwijnt de verplichting om als pedicure via examinering iedere 5 jaar het certificaat DV en RV te verlengen. Voor pedicures die na 1 juli 2008 hun certificaat moeten verlengen met een examen, is een overgangsregeling.

ProCERT heeft het registratiesysteem zodanig ontwikkeld dat het beroep van pedicure transparant en de kwaliteit van beroep en beroepsuitoefening geborgd wordt. Een van de voorwaarden daarbij is, dat het registratiesysteem aansluit bij de kwaliteitsnormen van de brancheorganisatie.

De kwaliteitsnormen berusten op vier pijlers:

1. Vakbekwaamheid, deze is geformuleerd in de beroepscompetenties en vastgelegd in een diploma.

2. Hygienisch, arbotechnisch en milieutechnisch verantwoord uitoefenen van het beroep volgens de Code van de Voetverzorger/het Voetverzorgingsbedrijf.

3. Beroepsuitoefening volgens de vastgestelde richtlijnen.

4. Bijhouden van kennis en kunde op het vakgebied.

Het kwalitietsregister en dus ook de toelatingseisen zijn op bovengenoemde pijlers gebaseerd.

Het Nagelgilde:
Het Nagelgilde wil de kwaliteit van het beroep van nagelstylist op een hoger niveau brengen.
Het Nagelgilde wil het imago van nagelstylisten in Nederland verbeteren.
Doel is verhoging van de professionaliteit van de nagelstylisten en daarmee verhoging van de status en het aanzien van nagelstylisten.
Motto: Nagelstyling is vakwerk. Een ambacht om trots op te zijn.
Erkende Nagelstudio's - die voldoen aan de eisen van Het Nagelgilde op het gebied van ondernemerschap, vakmanschap, hygiëne en veiligheid - worden opgenomen in het Register Erkende Nagelstudio's. De studio's zijn herkenbaar aan dit schild:

nagelgilde